HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG KHI MUA MÁY

Hỗ trợ kết nối khách hàng tại địa phương 

Hỗ trợ làm website giới thiệu doanh nghiệp 

Hỗ trợ khách hàng chạy quảng cáo kinh doanh 

Hỗ trợ đưa điểm điểm kinh doanh lên tôp google