CAM KẾT HỖ TRỢ SẢN XUẤT

Hướng dẫn sản xuất với phương trâm cầm tay chỉ việc 

Hướng dẫn thiết kế bản vẽ sản xuất với phần mềm tiêu chuẩn

Hướng dẫn lập dự toán khối lượng sản xuất ( cân đối đầu vào đầu ra )

Hướng dẫn bóc tách vật tư nguyên vật liệu cần thiết khi đi vào sản xuất